Pracownia Elektroniki Cyfrowej na Wydziale Fizyki UAM prowadzi zajęcia dotyczące nowoczesnych technik projektowania i implementacji układów cyfrowych oraz układów automatyki. Tematyka zajęć obejmuje zarówno teorię układów cyfrowych jak i praktykę programowania. W ramach pracowni realizowane są następujące zajęcia:

  • Architektura komputerów i programowanie niskopoziomowe
  • Elektronika klasyczna i cyfrowa
  • Pomiary przez Internet
  • Teoria sterowania
  • Nano- i mikroelektronika
  • Cyfrowe techniki pomiarowe

Znaczna część zajęć odbywa się w formie laboratoriów, na których studenci zapoznają się praktycznie z technikami symulacji i implementacji układów cyfrowych i układów automatyki. Wśród stosowanych na laboratoriach technik i narzędzi można wymienić:

  • asembler mikrokontrolerów jednoukładowych (asembler 8051)
  • 'język opisu sprzętu' do projektowania układów cyfrowych typu FPGA (język VHDL)
  • języki programowania sterowników PLC (standardy języków:LD, FBD, IL)
  • pakiet Simulink środowiska Matlab do symulacji układów automatyki