Tematy prac licencjackich

1. Synteza filtrów Butterworth’a

(technologie komputerowe, akustyka, protetyka słuchu, promotor: dr hab. Jarosław W. Kłos)

Filtry typu Butterworth’a są klasą filtrów o płaskiej charakterystyce amplitudowej w paśmie przenoszenia. Zasadniczym celem pracy licencjackiej jest opisanie podstawowych charakterystyk tej rodziny filtrów, oraz przeprowadzenie syntezy drabinkowego filtru  Butterworth’a w środowisku Simulink.

mag 9

Logarytm z modułu transmitancji operatorowej log|H(ω+iσ)|dla filtru Butterworth’a trzeciego rzędu.

2. Sterowanie sygnalizacją świetlną skrzyżowania z wykorzystaniem sterownika PLC.

(technologie komputerowe, promotor: dr hab. Jarosław W. Kłos)

Automatyka sygnalizacji świetlnej jest zrealizowana najczęściej przy pomocy programowalnych sterowników przemysłowych PLC. Zadanie realizowane w pracy licencjackiej będzie polegało na zaprogramowaniu w sterowniku PLC cyklu pracy sygnalizacji świetlnej dla skrzyżowania o dwóch (prostopadłych) kierunkach ruchu z lewoskrętami. Sterownik zostanie zaprogramowany w języku drabinkowym, a stan sygnalizacji będzie wizualizowany zdalnie za pomocą panelu operatorskiego na ekranie komputera PC połączonego sieciowo ze sterownikiem.

 mag 10

Skrzyżowanie